Meniu Uždaryti

COVID-19

Nuo 2021 m. balandžio mėn. 21 d. lopšelyje-darželyje „Rugelis“ stabdoma veikla 3 grupėje.

Šiuos veiksmus reglamentuojantys dokumentai:

 1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas
 2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento siūlymas taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą

 

Nuo 2021 m. balandžio mėn. 7 d. lopšelyje-darželyje „Rugelis“ stabdoma veikla 8 grupėje.

Šiuos veiksmus reglamentuojantys dokumentai:

 1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas
 2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento siūlymas taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą

 

Nuo 2020 m. gruodžio mėn. 14 d. lopšelyje-darželyje „Rugelis“ stabdoma veikla 5 grupėje.

Šiuos veiksmus reglamentuojantys dokumentai:

 1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas
 2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento siūlymas taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą

Nuo 2020 m. gruodžio mėn. 14 d. lopšelyje-darželyje „Rugelis“ stabdoma veikla 8 grupėje.

Šiuos veiksmus reglamentuojantys dokumentai:

 1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas
 2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento siūlymas taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą

Nuo 2020 m. gruodžio mėn. 10 d. lopšelyje-darželyje „Rugelis“ stabdoma veikla 1 ir 7 grupėje.

Šiuos veiksmus reglamentuojantys dokumentai:

 1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas
 2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento siūlymas taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą

 

Tėvelių dėmesiui,

Panevėžyje, kaip ir visoje Lietuvoje, situacija labai įtempta. Mūsų darželis taip pat ne išimtis. Pirmieji ligos atvejai administracijoje, daugėja atvejų ir tarp pedagogų bei aptarnaujančio personalo. Į visas situacijas reaguojame operatyviai, labai tikimės Jūsų supratingumo ir geranoriškumo.

Atsižvelgdami į 2020 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr.1364, prašome Jūsų būti atsakingais ir, vadovaujantis rekomendacija (pridedame ištrauką žemiau), turint galimybę su vaiku likti namuose.

Ištrauka iš dokumento:

2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Nusprendusius nelankyti darželio karantino laikotarpiu, prašome informuoti grupės mokytoją.

P.S. Įstaigos reikmių mokestis nemokamas tik tuo metu, kada grupės veikla yra sustabdyta ir ugdymas vyksta nuotoliniu būdu.

Būkime sveiki ir saugokime vieni kitus!

Lopšelio-darželio „Rugelis“ administracija

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento siūlymas taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą

 

Nuo 2020 m. gruodžio mėn. 7 d. lopšelyje-darželyje „Rugelis“ stabdoma veikla 6 grupėje.

Šiuos veiksmus reglamentuojantys dokumentai:

 1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas
 2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento siūlymas taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą

Naudinga informacija: