Meniu Uždaryti

COVID-19

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi ir vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ vykdančiase ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bus vykdomas aplinkos paviršių ėminių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (paviršių PGR tyrimas). 

Panevėžio miesto administracijos direktoriaus įsakymas dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose

2022 m. sausio 21 d. lopšelio-darželio „Rugelis“ 10 grupių patalpose buvo paimta 50 vnt. aplinkos paviršiaus  ėminių. Tyrimo rezultatai parodė, kad ištyrus paviršius SARS-CoV-2 pėdsakų rasta 1 ėminuje, 2 ėminiuose rasta SARS-CoV-2.

2022 m. sausio 7 d. lopšelio-darželio „Rugelis“ 10 grupių patalpose buvo paimta 50 vnt. aplinkos paviršiaus  ėminių. Tyrimo rezultatai parodė, kad ištyrus paviršius SARS-CoV-2 pėdsakų rasta 2 ėminiuose.

2021 m. gruodžio 20 d. lopšelio-darželio „Rugelis“ 10 grupių patalpose buvo paimta 50 vnt. aplinkos paviršiaus  ėminių. Tyrimo rezultatai parodė, kad ištyrus paviršius SARS-CoV-2 pėdsakų rasta 2 ėminiuose, 1 ėminyje rasta SARS-CoV-2.

2021 m. gruodžio 10 d. lopšelio-darželio „Rugelis“ 10 grupių patalpose buvo paimta 50 vnt. aplinkos paviršiaus  ėminių. Tyrimo rezultatai parodė, kad ištyrus paviršius SARS-CoV-2 pėdsakų rasta 1 ėminyje.

2021 m. lapkričio 26 d. lopšelio-darželio „Rugelis“ 10 grupių patalpose buvo paimta 50 vnt. aplinkos paviršiaus  ėminių. Tyrimo rezultatai parodė, kad ištyrus paviršius SARS-CoV-2 pėdsakų rasta 2 ėminiuose.

2021 m. lapkričio 8 d. lopšelio-darželio „Rugelis“ 10 grupių patalpose buvo paimta 50 vnt. aplinkos paviršiaus  ėminių. Tyrimo rezultatai parodė, kad ištyrus paviršius SARS-CoV-2 pėdsakų rasta 2 ėminiuose.

2021 m. spalio 25 d. lopšelio-darželio „Rugelis“ 10 grupių patalpose buvo paimta 50 vnt. aplinkos paviršiaus  ėminių. Tyrimo rezultatai parodė, kad ištyrus paviršius SARS-CoV-2 pėdsakų rasta 9 ėminiuose.

P.S. tai nereiškia, kad grupėje yra sergančių vaikų ar darbuotojų. Tik aptikus didelį kiekį viruso traktuojama, kad gali būti aplinkoje sergančių asmenų. Šiuo metu didelio kiekio NEAPTIKTA.

2021 m. spalio 11 d. lopšelio-darželio „Rugelis“ 10 grupių patalpose buvo paimta 50 vnt. aplinkos paviršiaus  ėminių. Tyrimo rezultatai parodė, kad ištyrus paviršius SARS-CoV-2 NEAPTIKTAS.

2021 m. rugsėjo 27 d. lopšelio-darželio „Rugelis“ 10 grupių patalpose buvo paimta 50 vnt. aplinkos paviršiaus  ėminių. Tyrimo rezultatai parodė, kad ištyrus paviršius SARS-CoV-2 NEAPTIKTAS.

2021 m. rugsėjo 13 d. lopšelio-darželio „Rugelis“ 10 grupių patalpose buvo paimta 50 vnt. aplinkos paviršiaus  ėminių. Tyrimo rezultatai parodė, kad ištyrus paviršius SARS-CoV-2 NEAPTIKTAS.

 

Atmintukai, paaiškinantys kaip reikia elgtis, turėjus didelės rizikos kontaktą su užsikrėtusiuoju COVID-19 liga ugdymo įstaigoje:

 1. Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ne ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą
 2. Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal pradinio, vidurinio ar pagrindinio ugdymo programą
 3. Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo vakcinuotas arba persirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas
 4. Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, vidurinio ar pagrindinio mokymo programą
 5. Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo nevakcinuotas arba nepersirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas
 6. Kontaktas su užsikrėtusiuoju COVID-19 ugdymo įstaigoje-ALGORITMAI

 

Nuo 2021 m. balandžio mėn. 21 d. lopšelyje-darželyje „Rugelis“ stabdoma veikla 3 grupėje.

Šiuos veiksmus reglamentuojantys dokumentai:

 1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas
 2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento siūlymas taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą

 

Nuo 2021 m. balandžio mėn. 7 d. lopšelyje-darželyje „Rugelis“ stabdoma veikla 8 grupėje.

Šiuos veiksmus reglamentuojantys dokumentai:

 1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas
 2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento siūlymas taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą

 

Nuo 2020 m. gruodžio mėn. 14 d. lopšelyje-darželyje „Rugelis“ stabdoma veikla 5 grupėje.

Šiuos veiksmus reglamentuojantys dokumentai:

 1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas
 2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento siūlymas taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą

Nuo 2020 m. gruodžio mėn. 14 d. lopšelyje-darželyje „Rugelis“ stabdoma veikla 8 grupėje.

Šiuos veiksmus reglamentuojantys dokumentai:

 1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas
 2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento siūlymas taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą

Nuo 2020 m. gruodžio mėn. 10 d. lopšelyje-darželyje „Rugelis“ stabdoma veikla 1 ir 7 grupėje.

Šiuos veiksmus reglamentuojantys dokumentai:

 1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas
 2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento siūlymas taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą

 

Tėvelių dėmesiui,

Panevėžyje, kaip ir visoje Lietuvoje, situacija labai įtempta. Mūsų darželis taip pat ne išimtis. Pirmieji ligos atvejai administracijoje, daugėja atvejų ir tarp pedagogų bei aptarnaujančio personalo. Į visas situacijas reaguojame operatyviai, labai tikimės Jūsų supratingumo ir geranoriškumo.

Atsižvelgdami į 2020 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr.1364, prašome Jūsų būti atsakingais ir, vadovaujantis rekomendacija (pridedame ištrauką žemiau), turint galimybę su vaiku likti namuose.

Ištrauka iš dokumento:

2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Nusprendusius nelankyti darželio karantino laikotarpiu, prašome informuoti grupės mokytoją.

P.S. Įstaigos reikmių mokestis nemokamas tik tuo metu, kada grupės veikla yra sustabdyta ir ugdymas vyksta nuotoliniu būdu.

Būkime sveiki ir saugokime vieni kitus!

Lopšelio-darželio „Rugelis“ administracija

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento siūlymas taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą

 

Nuo 2020 m. gruodžio mėn. 7 d. lopšelyje-darželyje „Rugelis“ stabdoma veikla 6 grupėje.

Šiuos veiksmus reglamentuojantys dokumentai:

 1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas
 2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento siūlymas taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą

Naudinga informacija: