Meniu Uždaryti

Vaikų maitinimas

Lopšelyje – darželyje vaikai maitinami kas 3,5 valandas tris kartus per dieną (pusryčiai, pietūs, vakarienė).

Pusryčių laikas – 8.10-8.40 val.*
Pietų laikas – 11.20-12.10 val.*
Vakarienės laikas – 15.20-16.05 val.*

Tikslus pusryčių, pietų ir vakarienės laikas priklauso nuo grupės vaikų amžiaus.

Tėvai (globėjai), raštu pateikę prašymą švietimo įstaigos direktoriui gali:
•  pasirinkti maitinimų skaičių ne trumpiau kaip mėnesiui ir mokėti mokestį pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje, su sąlyga, kad vaikas bus maitinamas kas 3,5 valandas;
•  atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas švietimo įstaigoje praleidžia ne ilgiau kaip 4 val. per dieną.

Vaikai maitinami pagal trijų savaičių perspektyvinį valgiaraštį, kurio tikslas – užtikrinti sveikatai palankią vaikų mitybą, kad būtų patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologiniai poreikiai, ugdomi sveikos mitybos įgūdžiai. Meniu galite matyti čia:

Lopšelis-darželis „Rugelis“ dalyvauja ,,Pienas vaikams“ ir „Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose paramos programoje“ programose. Vaikų mitybai kiekvieną dieną papildomai skiriama pieno produktų ir šviežių vaisių.

Maitinimo kainos

Tėvai moka 100 proc. mokesčio už maitinimą pagal nustatytą 1 (vieno) karto, 2 (dviejų), 3 (trijų) arba 4 (keturių) kartų per dieną maitinimo normą už kiekvieną lankytą dieną:

Grupės pavadinimas Pusryčių mokestis

Eur

Pietų mokestis

Eur

Vakarienės mokestis

Eur

Naktipiečių*

mokestis Eur

2 kartų maitinimo

mokestis Eur

3 kartų maitinimo

mokestis Eur

4 kartų maitinimo

mokestis Eur

1–3 metų vaikams**, 24 val., 24 val. grupė, spec. grupė 0,68 1,47 0,68 0,63 2,15 2,83 3,46
4–7 metų vaikams**, 24 val. grupė, 24 val. spec. grupė 0,77 1,68 0,77 0,65 2,45 3,22 3,87

* Naktipiečiai skiriami 12 ir daugiau valandų grupėse.

** Ikimokyklinio ugdymo mokykloje, kai sudaromos mišraus amžiaus grupės, valgiaraščiai gali būti sudaromi vadovaujantis tik 4–7 metų vaikams rekomenduojamomis paros normomis.

MOKESČIO UŽ MAITINIMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

Nuo mokesčio už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykloje atleidžiami 100 proc.:

1. vaikai, kuriems nustatytas negalios lygis;
2. pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu;
3. vaikai iš socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų, kuriems organizuojami atvejo vadybos procesai;
4. vaikai, kuriems vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo, skyrimo ir finansavimo tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose numatytais kriterijais Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas (Socialinių reikalų skyriaus dokumentas lengvatai taikyti neišduodamas pagal Aprašo 15.3 papunktį);
5. vaikai, atvykę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, kai neskirta iš valstybės biudžeto kompensacija vaiko tėvams (globėjams) asmeniškai (ši lengvata taikoma 2022 metais);
6. priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai jiems paskirti nemokami pietūs pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, tėvų pageidavimu įvedus papildomą maitinimą, už jį tėvai moka savo lėšomis.

Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas 50 procentų:

1. jei vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas iš tėvų – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu), jei vienas iš tėvų teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
2. jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią);
3. jei vienas iš moksleivių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas);
4. vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka privalomąją karinę tarnybą.

Kai vaikas nelanko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, mokestis už maitinimą yra nemokamas.

 

Lopšelio-darželio „Rugelis“ vaikų maitinimui reikalingais maisto produktais rūpinasi šie tiekėjai:

Duonos gaminiai – UAB „Biržų duona“

Ekologiškas pienas – AB „Žemaitijos pienas“

Žuvis – UAB „Panevėžio Citma“

Mėsa – UAB „Mažeikių mėsinė“

Bakalėja – UAB „Povydė“

Pieno produktai – UAB „LAMBDA LT“

Daržovės – UAB „Impelis LT“

Daržovės, vaisiai – UAB „Samsonas“

Šaldytos daržovės, vaisiai  – UAB „Vilguva“

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGELIS“ MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. LIEPOS 11 D. SPRENDIMO NR. 1-234.

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31)