Meniu Uždaryti

Laisvos darbo vietos

Panevėžio lopšelis-darželis „Rugelis“ ieško naujo komandos nario – mokytojo!

Mums reikia kūrybingo, energingo, gebančio dirbti komandoje ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo mokytojo, kuriam priimtini Valdorfo pedagogikos metodai.

Pareigybė: ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo mokytojas;

Darbo krūvis: 0,5 – etato;

Sutartis: terminuota, pradėti dirbti iš karto;

Darbo užmokestis: nuo 830 Eur (neatskaičius mokesčių) priklausomai nuo pedagogo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Mums reikia, kad Jūs:

•    turėtumėte aukštąjį ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo išsilavinimą;

•    turėtumėte raštvedybos bei informacinių technologijų pagrindus.

Mums patiktų, jeigu Jūs:

•    turėtumėte patirties dirbant su vaikais;

•    jaustumėte susidomėjimą Valdorfo pedagogika;

Norintys tapti mūsų bendruomenės dalimi  iki 2024 m. vasario 20 d. prašymą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu  direktore@darzelisrugelis.lt (galite pristatyti dokumentus į įstaigą).

Pasiteirauti galite: Panevėžio lopšelyje-darželyje „Rugelis“ Parko g. 49, Panevėžys; tel. +370 45441592, el. paštu direktore@darzelisrugelis.lt;

Atrinkti pretendentai bus informuojami ir kviečiami pokalbiui asmeniškai.

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Panevėžio lopšelio – darželio „Rugelis“ tinklapyje: https://www.darzelisrugelis.lt/asmens-duomenu-apsauga/ .

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Rugelis“ ieško logopedo – specialiojo pedagogo!

Mums reikia kūrybingo, rūpestingo, dėmesingo, specialųjį ugdymo procesą organizuojančio, logopedo pagalbą teikiančio ugdytiniams turintiems specialiuosius poreikius, komunikuoti su tėvais gebančio žmogaus.

Pareigybė: logopedas – specialusis pedagogas;
Sutartis: neterminuota, pradėti dirbti iš karto;
Darbo užmokestis: pagal Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą.

Mums reikia, kad Jūs:

  • turėtumėte aukštąjį specialiojo pedagogo, logopedo išsilavinimą;
  • turėtumėte raštvedybos bei informacinių technologijų pagrindus.

Mums patiktų, jeigu Jūs:

  • turėtumėte patirties dirbant su vaikais;
  • jaustumėte susidomėjimą Valdorfo pedagogika;

Norintys tapti mūsų bendruomenės dalimi:

  • iki 2024 m. Vasario 20 d. prašymą dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, gyvenimo aprašymą, specialiojo pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, rekomendacijas siųskite el. paštu direktore@darzelisrugelis.lt (galite pristatyti dokumentus į įstaigą).

Pasiteirauti galite: Panevėžio lopšelyje-darželyje „Rugelis“ Parko g. 49, Panevėžys; tel. +370 45441592, el. paštu direktore@darzelisrugelis.lt;

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Panevėžio lopšelio – darželio „Rugelis“ tinklapyje: https://www.darzelisrugelis.lt/asmens-duomenu-apsauga/ .