1 darbo skelbimas.

Panevėžio lopšelis-darželis „Rugelis“ skelbia atranką į mokytojus (1 etatas).

Darbo pradžia – 2020 m. spalio 1 d.

Neterminuota sutartis, darbo krūvis – 36 val. per savaitę.

Darbo užmokestis – apie 1216–1708 Eur neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo pedagogo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (santuokos liudijimą ar kitą dokumentą, jei neatitinka pavardė);

4. gyvenimo aprašymą;

5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą (jei tokį turi);

6. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Dokumentai priimami iki rugsėjo 25 d. siunčiant el. paštu darzelis.rugelis@gmail.com, galite pristatyti dokumentus į įstaigą (Parko g. 49, Panevėžys).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Jis su pakviestais pretendentais planuojamas rugsėjo 28 d.

Pasiteirauti galite: Panevėžio lopšelyje-darželyje „Rugelis“ Parko g. 49, Panevėžys; tel. +370 45441592, el. paštu darzelis.rugelis@gmail.com;

Panevėžio lopšelis-darželis „Rugelis“ ieško logopedo

2 darbo skelbimas.

Pareigos: logopedas

Darbo pradžia – 2020 m. spalio 1 d.

Neterminuota sutartis, darbo krūvis – 13,5 val. per savaitę., (0,5 et.)

Darbo užmokestis – apie 457 – 677 Eur neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo pedagogo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Reikalavimai:

• aukštasis išsilavinimas;

• logopedo kvalifikacija;

• gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;

•  gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;

• veiklą reglamentuojančių dokumentų išmanymas ir gebėjimas taikyti darbe;

• Geri  darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Logopedo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

5. Gyvenimo aprašymą (CV)

Dokumentai priimami iki rugsėjo 25 d. siunčiant el. paštu darzelis.rugelis@gmail.comgalite pristatyti dokumentus į įstaigą (Parko g. 49, Panevėžys).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Jis su pakviestais pretendentais planuojamas rugsėjo 28 d.

Pasiteirauti galite: Panevėžio lopšelyje-darželyje „Rugelis“ Parko g. 49, Panevėžys; tel. +370 6 45 441592; +370 45441692, el. paštu darzelis.rugelis@gmail.com;

3 darbo skelbimas.

Panevėžio lopšelis-darželis „Rugelis“ ieško mokytojo padėjėjo 

Pareigos: mokytojo padėjėjas

Darbo pradžia – 2020 m. spalio 1 d.

Neterminuota sutartis, darbo krūvis – 40 val. per savaitę., (1 et.)

Darbo užmokestis – apie 704 – 718 Eur neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo darbo stažo.

Reikalavimai:

• Gebėjimas dirbti su didelių spec. poreikių turinčiais vaikais;

• Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir jų tėveliais;

• Gebėjimas dirbti komandoje.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Gyvenimo aprašymą (CV)

Dokumentai priimami iki rugsėjo 25 d. siunčiant el. paštu darzelis.rugelis@gmail.comgalite pristatyti dokumentus į įstaigą (Parko g. 49, Panevėžys).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Jis su pakviestais pretendentais planuojamas rugsėjo 28 d.

Pasiteirauti galite: Panevėžio lopšelyje-darželyje „Rugelis“ Parko g. 49, Panevėžys; tel. +370 6 45 441592; +370 45441692, el. paštu darzelis.rugelis@gmail.com;