Lopšelis-darželis „Rugelis“ skelbia konkursą ūkvedžio pareigybei užimti (pareigybės lygis B), neterminuota sutartis, įdarbinimas pilnam darbo krūviui

(planuojamas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių nuo 579 Eur iki 605 Eur)

 

Darbo pobūdis:

 • organizuoja ūkio ir aptarnaujančio personalo veiklą ir kontrolę;
 • rūpinasi darbuotojų darbo ir sveikatos, gaisrine, civiline sauga;
 • organizuoja, vykdo Viešuosius pirkimus bei tvarko dokumentus;
 • vykdo materialinių vertybių apskaitą, apsaugą ir priežiūrą;
 • sudaro nepedagoginio personalo darbo grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, tvarko kitus su darbu susijusius dokumentus;
 • tvarko ir rengia ūkio dalies, įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus;
 • užtikrina ekonomišką materialinių vertybių naudojimą;
 • planuoja ir organizuoja savo veiklą, priima sprendimus, savarankiškai vykdo kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas;
 • analizuoja, sistemina ir vertina ūkio darbų rezultatus bei užtikrina sklandžią, atitinkančią higienos normų reikalavimus įstaigos veiklą.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, higienos bei sanitarijos norminių aktų reikalavimų išmanymas;
 • labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, dirbant su MS Office programiniu paketu ir internetu;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei ją dokumentaliai apiforminti;
 • savarankiškai planuoti, atsakingai organizuoti ūkio srities veiklą.

 

Privalumai:

 • panašaus darbo pobūdžio ar administravimo patirtis;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės, civilinės saugos pažymėjimai (ar išmanymas);
 • Viešųjų pirkimų organizavimo patirtis ar išmanymas, darbo su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema įgūdžiai;
 • gebėjimas dirbti buhalterinės apskaitos programa („Biudžetas VS“);
 • geri dokumentų valdymo įgūdžiai;
 • ikimokyklinio ugdymo įstaigos vykdomos veiklos darbo ypatumų žinojimas;
 • rekomendacijos.

 

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse; https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login?;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496);
 • Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

 

Dokumentų teikimas:

Pretendentai prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos „Pretendavimas į darbuotojo pareigas“ (https://pm.vataras.lt);

 

Prašymai dalyvauti konkurse teikiami iki 2019 m. rugsėjo 8 d.

 

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

 

Dėl konkurso organizavimo datos, laiko ir vietos, pretendentams, kurie atitinka skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, bus pranešta asmeniškai telefonu arba el. paštu.

 

Dokumentų teikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymo teikimo modulį)

 

Telefonas pasiteirauti (8 45) 441 692, el. paštas darzelis.rugelis@gmail.com.

 

 

 

————————————

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS SKELBIMAS

 

Panevėžio miesto savivaldybė skelbia konkursą – Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ direktoriaus pareigybei užimti.

Pretendentų atrankos data – 2019 m. rugsėjo 27 d.

 

Daugiau informacijos savivaldybės internetiniame puslapyje

https://www.panevezys.lt/lt/priemimas-i-darba_konkursai/12-panevezio-miesto-vhfm.html

 

Paskelbta 2019 m. gegužės 14 d.