Įstaigoje teikiamos paslaugos

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Rugelis“ veikia dvi lopšelinio amžiaus grupės, keturios darželinio amžiaus grupės, viena mišraus amžiaus grupė, viena priešmokyklinio amžiaus grupė.

Specialiųjų poreikių vaikams ir vaikams turintiems kalbos ir komunikacijų sutrikimų pagalbą teikia logopedė, spec. pedagogė. Teikiama metodinė pagalba šių vaikų tėvams bei kitiems, juos ugdantiems pedagogams.

Panevėžio visuomenės sveikatos specialistė teikia informaciją sveikatos priežiūros klausimais.

Įstaigos vaikų sveikatos priežiūros specialistas (slaugytoja), teikia pirminę medicininę pagalbą vaikams.

Meninio ugdymo pedagogai moko vaikus perteikti kūno ir jausmų vienovę euritmijos būdu.