Meniu Uždaryti

Specialistų paslaugos

Įstaigoje teikiamos paslaugos

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Rugelis“ veikia dvi lopšelinio amžiaus grupės, keturios darželinio amžiaus grupės, viena mišraus amžiaus grupė, viena priešmokyklinio amžiaus grupė.

Įstaiga įgyvendina Lopšelio-darželio „Rugelis“ ikimokyklinio ugdymo programą, taikant Valdorfo pedagogikos elementus ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Ugdymo procesas grindžiamas tiesioginiu vaiko patyrimu. Visapusiška asmenybės galių sklaida realizuojama harmoningai ugdant mąstymą, jausmus ir valią. Ugdymo procesas siejamas su metų laikais, kalendorinėmis šventėmis, tuo būdu puoselėjant etnokultūros tradicijas, jas kūrybiškai perteikiant ir įprasminant.

Specialiųjų poreikių vaikams ir vaikams turintiems kalbos ir komunikacijų sutrikimų pagalbą teikia logopedė, spec. pedagogė. Teikiama metodinė pagalba šių vaikų tėvams bei kitiems, juos ugdantiems pedagogams.

Panevėžio visuomenės sveikatos specialistė teikia informaciją sveikatos priežiūros klausimais.

Įstaigos vaikų sveikatos priežiūros specialistas (slaugytoja), teikia pirminę medicininę pagalbą vaikams.

Meninio ugdymo pedagogai moko vaikus perteikti kūno ir jausmų vienovę euritmijos būdu.