Meniu Uždaryti

APIE MUS

Net nuo 1978 metų Panevėžio lopšelyje-darželyje „Rugelis“ skamba vaikų juokas, dainos ir jaučiama ypatinga energija. Visai šalia mūsų yra didžiulis parkas, kuriame lopšelio-darželio vaikai stebi gamtą, klausosi paukštelių čiulbėjimo, žaidžia naujai įrengtose aikštelėse.

Darželyje veikia 10 grupių, iš jų: dvi lopšelio, šešios darželio (mišrios), viena priešmokyklinė, viena jungtinė priešmokyklinė.

Ugdymo(si) ir kasdieninė vaikų veikla organizuojama remiantis Valdorfo pedagogikos metodais. Tai sudaro galimybes vaikams per praktinius užsiėmimus, žaidimą, teigiamą ir prasmingą auklėtojos pavyzdį ugdyti reikiamas kompetencijas, įgyti žinių ir mokėjimų. Vaikai be didelių pastangų ir prievartos, o stebėdami auklėtojų veiklą ir jas mėgdžiodami ugdosi socialines, pažinimo, komunikacines, sveikatos saugojimo bei menines kompetencijas. Vaikams sudaromos sąlygos plėtoti kūrybinius žaidimus, ugdytis per pojūčius ir praktinę veiklą. Didelis dėmesys skiriamas vaikų kūrybiškumo, fantazijos, meninių gebėjimų ugdymui. Į grupių veiklas įtraukiami ir ugdytinių tėvai, kurie padeda vaikams rengtis šventėms ir jose aktyviai dalyvauja.

Įstaigoje dirba 47 darbuotojai. Iš jų 22 pedagogų. Visi pedagogai turi kvalifikacinę kategoriją.

Darželio pedagogai dalijasi gerąja patirtimi su darželio, rajono ir šalies pedagogais. Ugdytiniai ir pedagogai nuolat dalyvauja įvairiuose renginiuose, projektuose, seminaruose.