Meniu Uždaryti

Vadovo ir įstaigos ataskaitos

VADOVO ATASKAITOS

Mieli bendruomenės nariai, kviečiame susipažinti su Lopšelio-darželio direktorės veiklos atskaita:

Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ direktorės Justinos Macevičienės veiklos ataskaita už 2023 m.

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo Ataskaitos paskelbimo mokyklos interneto svetainėje (t. y. iki 2024-01-29) turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai el. p. info@darzelisrugelis.lt . Mokyklos taryba per 15 dienų nuo Ataskaitos pateikimo (t. y. iki 2024-02-03), įvertinusi Ataskaitą ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo.

Ataskaita gali būti įvertinta:

1. labai gerai – švietimo įstaigos vadovas įvykdė visas užduotis ir kai kurie sutarti vertinimo rodikliai viršyti, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami labai gerai arba gerai;
2. gerai – švietimo įstaigos vadovas iš esmės įvykdė užduotis arba neįvykdė vienos užduoties pagal sutartus vertinimo rodiklius, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami gerai arba patenkinamai;
3. patenkinamai – švietimo įstaigos vadovas įvykdė ne mažiau kaip pusę užduočių užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami gerai arba patenkinamai;
4. nepatenkinamai – švietimo įstaigos vadovas be pateisinančių aplinkybių neįvykdė pusės ar daugiau užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami patenkinamai arba nepatenkinamai;
5. jei švietimo įstaigos vadovas atliko 2–3 ar daugiau neplanuotų, bet įstaigos rezultatams reikšmingų veiklų, vertinant ataskaitą skiriamas aukštesnis pagal aprašą įvertinimas.

Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ direktorės Justino Macevičienės veiklos ataskaita už 2023 m.

Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ direktorės Justinos Macevičienės veiklos ataskaita už 2022 m.

Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ direktorės Justinos Macevičienės veiklos ataskaita už 2021 m.

Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ direktorės Justinos Šaučiūnaitės veiklos ataskaita už 2020 m 

ĮSTAIGOS ATASKAITOS

Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ 2023 m. veiklos plano vykdymo ataskaita

Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ 2022 m. veiklos plano ataskaita