Meniu Uždaryti

Darbuotojai

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigos, išsilavinimas Kvalifikacija
1. Gitana Radavičienė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  aukštasis III kategorija
2. Daiva Aleliūnienė Logopedas, aukštasis

Specialusis pedagogas, aukštasis

Vyresnysis logopedas

Vyresnysis specialusis pedagogas

3. Irena Bikulčienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, aukštasis Metodininkas priešmokyklinio ugdymo pedagogas
4. Rima Mureikienė Meninio ugdymo pedagogas, aukštasis Ekspertas muzikos mokytojas
5. Silva Aleksienė Auklėtojas, aukštasis Vyresnysis mokytojas
6. Regina Gnižinskienė Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis mokytojas
7. Gitana Dalmantaitė Auklėtojas-meninio ugdymo pedagogas, aukštesnysis Vyresnysis mokytojas
8. Raimonda Grubinskienė Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis mokytojas
9. Gelmina Kučinskienė Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis mokytojas
10. Palmira Leknickienė Auklėtojas, aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, aukštasis

Mokytojas,

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

11. Albina Lugauskienė Auklėtojas, aukštasis Vyresnysis mokytojas
12. Virginija Mickienė Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis mokytojas
13. Daiva Nasevičienė Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis mokytojas
14. Rasa Railienė Auklėtojas-meninio ugdymo pedagogas, aukštesnysis Vyresnysis mokytojas
15. Daiva Ratautaitė Auklėtojas, aukštasis Mokytojas
16. Daiva Želnienė Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis priešmokyklinio ugdymo pedagogas
17. Jolanta Žigienė Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis priešmokyklinio ugdymo pedagogas