MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigos, išsilavinimas Kvalifikacija
1. Gitana Radavičienė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  aukštasis III kategorija
2. Daiva Aleliūnienė Logopedas, aukštasis

Specialusis pedagogas, aukštasis

Vyresnysis logopedas

Vyresnysis specialusis pedagogas

3. Inga Petrauskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, aukštasis Vyresnysis priešmokyklinio ugdymo pedagogas
4. Irena Bikulčienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, aukštasis Metodininkas priešmokyklinio ugdymo pedagogas
5. Rima Mureikienė Meninio ugdymo pedagogas, aukštasis Ekspertas muzikos mokytojas
6. Silva Aleksienė Auklėtojas, aukštasis Vyresnysis mokytojas
7. Regina Gnižinskienė Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis mokytojas
8. Gitana Dalmantaitė Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis mokytojas
9. Raimonda Grubinskienė Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis mokytojas
10. Gelmina Kučinskienė Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis mokytojas
11. Palmira Leknickienė Auklėtojas, aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, aukštasis

Mokytojas,

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

12. Albina Lugauskienė Auklėtojas, aukštasis Vyresnysis mokytojas
13. Virginija Mickienė Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis mokytojas
14. Daiva Nasevičienė Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis mokytojas
15. Rasa Railienė Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis mokytojas
16. Daiva Ratautaitė Auklėtojas, aukštasis Mokytojas
17. Daiva Želnienė Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis priešmokyklinio ugdymo pedagogas
18. Jolanta Žigienė Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis priešmokyklinio ugdymo pedagogas