Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos, išsilavinimas

Kvalifikacija

1.

Gitana Radavičienė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, aukštasis

III kategorija

2.

Daiva Aleliūnienė

Logopedas, aukštasis

Specialusis pedagogas, aukštasis

Vyresnysis logopedas

Vyresnysis specialusis pedagogas

3.

Inga Petrauskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, aukštasis Vyresnysis priešmokyklinio ugdymo pedagogas

4.

Irena Bikulčienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, aukštasis Metodininkas priešmokyklinio ugdymo pedagogas

5.

Rima Mureikienė Meninio ugdymo pedagogas, aukštasis

Ekspertas muzikos mokytojas

6.

Rita Ridikienė

Meninio ugdymo pedagogas, aukštesnysis

Auklėtoja, aukštesnysis

Metodininkas muzikos mokytojas

Vyresnysis auklėtojas

7.

Silva Aleksienė

Auklėtojas, aukštasis Vyresnysis auklėtojas

8.

Regina Gnižinskienė

Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis auklėtojas

9.

Gitana Grabauskienė

Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis auklėtojas

10.

Raimonda Grubinskienė

Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis auklėtojas

11.

Gelmina Kučinskienė

Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis auklėtojas

12.

Palmira Leknickienė

Auklėtojas, aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, aukštasis

Auklėtojas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

13.

Albina Lugauskienė

Auklėtojas, aukštasis Vyresnysis auklėtojas

14.

Virginija Mickienė

Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis auklėtojas

15.

Daiva Nasevičienė

Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis auklėtojas

16.

Rasa Railienė

Auklėtojas, aukštesnysis

Vyresnysis auklėtojas

17.

Daiva Ratautaitė

Auklėtojas, aukštasis Auklėtojas

18.

Daiva Želnienė

Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis auklėtojas

19.

Jolanta Žigienė

Auklėtojas, aukštesnysis Vyresnysis auklėtojas