Meniu Uždaryti

Vaikų priėmimas į įstaigą

Malonu, kad domitės galimybe lankyti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

Prašymą galite pateikti šiais būdais:

Tėvai (globėjai, įtėviai) lopšelio-darželio direktoriui pateikia prašymą ir vaiko gimimo liudijimą. Prašymai gali būti pateikiami ir elektroniniu būdu, vykdant interaktyvią priėmimo į mokyklas registraciją. Prie prašymo pridedami dokumentai ar jų nuorašai, kuriais remiantis gali būti teikiami prioeritetai; taip pat pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą iš anksčiau lankytos įstaigos, kuri išduodama visiškai atsiskaičius su įstaiga.

Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas

Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklą

INFORMACIJA TĖVELIAMS PLANUOJANTIEMS VESTI VAIKUS Į MŪSŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ

Prioritetas teikiamas vaikams pagal pirmumo teisę suteikiančias priežastis:

  • vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio miesto savivaldybėje;
  • vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko šią įstaigą;
  • Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
  • įvaikinti vaikai (gavus įtėvių sutikimą), globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu);
  • vaikams, kurių vienam iš tėvų (globėjų, įtėvių ) yra nustatytas 0–55 procentų darbingumo lygis.

Jeigu yra laisvų vietų, priimami  vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse.

INFORMACIJA TĖVELIAMS VEDANTIEMS VAIKUS Į MŪSŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ

Prašome vaikus į darželį atvesti iki 9.00. Jeigu vaiko į darželį neatvesite, iki 9.00 val. būtinai praneškite grupės auklėtojoms arba darželio telefono Nr. (8 45) 441 692.
Neveskite į grupę sergančių vaikų.
Jei vaikas turi nusiskundimų dėl sveikatos, elgesio, maisto ar kitų problemų, būtinai informuokite apie tai auklėtojas.
Į darželį vaikus atveskite aprengtus švariais, tvarkingais, patogiais rūbeliais. Pasirūpinkite tinkamu apavu vaikams avėti grupėje.
Neleiskite ateiti į grupę vieniems vaikams, juos būtinai palydėkite iki grupės ir palikite auklėtojoms ar auklėtojų padėjėjoms.
Pasiimkite vaikus iš darželio patys, arba įgaliokite pilnamečius asmenis. Apie juos grupės darbuotojus informuokite iš anksto. Draudžiama vaikus pasiimti nepilnamečiams, neblaiviems asmenims.
Iškilus problemoms, neaiškumams dėl mokesčių, vaikų ugdymo, priežiūros, kreipkitės į lopšelio-darželio administraciją.

REKOMENDUOJAME VAIKAMS GRUPĖJE TURĖTI

Šukas.
Pižamas. Jas parinkite pagal sezoną: šiltu laiku – trumpomis rankovėmis, šaltu laiku – šiltas, ilgomis rankovėmis.
Apavą, skirtą nešioti grupėje. Pageidautina, kad batukai būtų neslidūs, kietais padeliais. Labai svarbu patogus, natūralus apavas. Apavas turi įtakos taisyklingos laikysenos formavimuisi, pilnapadystės formavimuisi, eisenai. Vengti šiltų ir įsispiriamų šlepečių, nes vaikai gali susižaloti.
Vienkartines nosinaites. Turėti porą paketėlių: vieną – lauko rūbelių kišenėse, kitą – marškinėlių ar suknelių, dėvimų patalpose, kišenėlėse.
Rūbų pamainas. Esant šaltesniam ar drėgnam orui, reikalingos papildomos poros pirštinių ir kojinaičių pakeitimui. Jaunesniems vaikams atneškite apatinių drabužėlių, sauskelnių pamainas.
Pirštines. Žiemos sezonu darželyje nemaukite vaikams pirštuotų pirštinių, nes dėvint jas, vaikams greit nušąla pirštukai. Pasirūpinti, kad žiemos laikotarpiu vaikai mūvėtų pirštines atsparias drėgmei.
Skareles, kepuraites. Šiltu, saulėtu oru reikalingos orą praleidžiančios kepuraitės ar skarelės galvai pridengti nuo saulės.

REKOMENDACIJOS, KAIP PATOGIAI APRENGTI VAIKUS

Vaikus rekomenduotume rengti taip, kad jiems patiems būtų nesunku ir patogu atsisegti, užsisegti, užsirišti, užsimauti drabužius, apavą. Taip jie lengviau išmoks savarankiškai apsirengti ir apsitarnauti.
Vengti grupėje dėvėti kelnes su diržu, nes judant jis veržia, sunku greit atsegti.
Reiktų stebėti sagų kilpų dydį, jis turėtų atitikti sagą. Gumos, juostelės palaikančios drabužių juosmenį, rankogalius turėtų nespausti, nevaržyti judesių ir nebūti per daug laisvos. Drabužiai neturėtų varžyti judesių, dirginti odą. Raištelius batams naudoti ne per ilgus, pakeisti sutrūkusius ir sugadintais galais. Vengti ankštų, sunkiai apmaunamų batų.