PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGELIS“ VIDUTINIS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 2018 M. SAUSIO 1 D.