Mokesčio, nustatyto ikimokyklinės įstaigos reikmėms, lėšų panaudojimo ataskaita už 2020 metus

Mokesčio, nustatyto ikimokyklinės įstaigos reikmėms, lėšų panaudojimo ataskaita už 2019 metus

Mokesčio, nustatyto ikimokyklinės įstaigos reikmėms, lėšų panaudojimo ataskaita už 2016 metus

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d.

2016 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. gruodžio 31d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

Mokesčio, nustatyto ikimokyklinės įstaigos reikmėms, paskirstymo ir panaudojimo ataskaita (už 2015 metus)