Meniu Uždaryti

VEIKLA

Mūsų darželis remiasi  Valdorfo metodikos elementais, kuriuos taikome ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese.

Ateikite, pajauskite, kaip mes su pagarba sutinkame, su meile auginame ir laisvą išlydime kiekvieną Jūsų mums patikėtą vaikelį.

Tai darželis, kuriame yra svarbus harmoningas gyvenimo ritmas. Stebėdami gamtą ir švęsdami metų šventes, mes išgyvename metų, savaitės ir dienos ritmus. Tai darželis, kuriame Jūsų mažylis gali jaustis mylimas, laisvai atsiskleisti, daug žaisti su natūraliais žaislais ir saugiai tyrinėti pasaulį. Tai „žaidžiančių vaikų“ darželis, nes ugdymas vyksta per žaidimus. Vaikai mokosi patys ir moko savo tėvelius: išsikepti pyragą ar duoną, lieti žvakes, susikurti žibintą ir išgirsti stebuklingą kanklių muziką. Čia sekamos pasakos, pasakojamos istorijos, nuolat girdimas auklėtojų dainavimas, vyksta aktyvus realybės pažinimas per gamtą bei atliekama prasminga veikla, skatinanti augti jaunuosius talentus. Viskas natūralu ir gyva!

Mums svarbi vaiko socializacija ir saugi aplinka, nes pritariame Magde Gerber mintims,“kad vaikystė nėra lenktynės, kas pirmiau išmoks skaityti ar skaičiuoti. Tai trumpas laiko tarpas, per kurį kiekvienas vystosi ir mokosi savo tempu. Anksčiau nereiškia geriau“. Lopšelio-darželio „Rugelis“ auklėtiniai mokykloje susilaukia pagyrų už socializaciją, už gebėjimą pasirūpinti savimi ir šalia esančiu vaiku.