Meniu Uždaryti

Dėl nemokamo maitinimo priešmokyklinukams

INFORMACIJA TĖVELIAMS, KURIŲ VAIKAI EIS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

Informuojame, kad vadovaujantis LR Socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatomis, mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, nuo 2020-09-01 turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Nemokamiems pietums gauti reikalingas Panevėžio miesto Socialinių reikalų skyriui (toliau – Skyrius) adresuotas prašymas. Prašymą gali pateikti vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų (toliau -pareiškėjas).
Į Skyrių turi teisę kreiptis pareiškėjai, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Panevėžio mieste, taip pat faktiškai gyvenantys Panevėžio mieste asmenys, kurių gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jie nėra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Prašymai priimami nuo 2020 m. liepos 1 d.
            Pirmenybė teikiama pareiškėjų aptarnavimui nuotoliniu būdu t. y. prašymų pateikimui per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą  (SPIS)adresu www.spis.lt arba elektroniniu paštu ar paštu.
            Skyriaus adresas: Laisvės a. 20, Panevėžys.
Skyriaus elektroninis paštas: socskyrius@panevezys.lt
            Informacija teikiama telefonu: 8-45-501249.
            Prašymo – paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams forma yra pateikta Panevėžio miesto savivaldybės puslapyje www.panevezys.lt – Paslaugos – Administracinės paslaugos – Socialinių reikalų skyrius – Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas.
            Pareiškėjai, kurie kreipiasi dėl nemokamų pietų nevertinant pajamų mokiniui (mokiniams), kuris (kurie) mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, pildo šio Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams bendrąją dalį ir 3, 4, 5 dalis.
            Gyvas gyventojų priėmimas galimas iš anksto užsiregistravus tik tokiu atveju, jei asmuo neturi galimybės pateikti prašymo jokiu kitu būdu. Registruotis galima per Panevėžio miesto savivaldybės puslapį www.panevezys.lt pasinaudojant nuoroda Registracija į Socialinių reikalų skyrių arba tel. 8-45-501249.