Meniu Uždaryti

Kovo 11-oji yra Mūsų visų laisvės diena.

Nenumirus po piktojo gruodo ledais,
Nesukniubus po sielvarto upės krantais,
Puoškis, puoškis pavasario jauno žiedais,
Lietuva, mano protėvių žeme!

                                        /B. Brazdžionis „Mano protėvių žemė!/

Kovo 11-oji yra Mūsų visų laisvės diena.
Šiandien, mūsų lopšelyje-darželyje „Rugelis“ vyko iškilmingas renginys. Eilėmis, šokiais ir dainomis supynėme pačias gražiausias spalvas: geltoną, žalią ir raudoną.
Mes, mažoji Lietuvos ateitis dainomis, šokiais ir gražiais darbais norime padėkoti visiems, kurie gynė mūsų valstybę ir nenustojo tikėti jos ateitimi.
Tik laisvoje Lietuvoje, tik mūsų mylimame darželyje galime būti laisvi.

Juk nėr gražesnės Lietuvos nei ši: vaikų širdim ir rankomis tapyta.
Nors esam dar labai maži – be galo mylim savo šalį šitą.“

                                        /Eduardas Selelionis/