Meniu Uždaryti

Vasario 16-oji! lopšelyje-darželyje „Rugelis“

Gyvenkim ir mylėkime pasaulį!
Didžiuokimės tėvyne Lietuva!
Iškelkim laisvės Vėliavą į saulę
Ir būkime viena stipri šeima.

 

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą įvykį.

Vasario 16-oji – pati didžiausia valstybinė šventė, primenanti Lietuvos istoriją.  Vasario 16-oji – ypatinga, todėl ir ruošėmės  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventei taip pat ypatingai.

Besiruošdami šiai šventei papuošėme lopšelio-darželio aplinką: trispalviais akcentais dabinome langus, grupes, vaikai kartu su auklėtojomis gamino įvairius darbelius, kuriais džiaugėsi visa darželio bendruomenė.  Suprantamais būdais ir patraukliomis priemonėmis pedagogės ugdytiniams pasakojo apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, asmenybes, gamtos grožį, priminė vaikams Lietuvos valstybės simbolius.

Vasario 14 dieną vyko prįiešmokyklinukų „Varpelių“ grupės vaikų šventinis rytmetys. Lopšelio-darželio ugdytiniai rinkosi į salę džiugiai nusiteikę, pasipuošę tautiniais simboliais. Šventę pradėjome  iškilmingai giedodami Lietuvos himną. Šventės metu vaikų atliekamos dainelės, eilėraščiai, muzikiniai kūriniai, šokiai  buvo skirti šiai prasmingai šventei.

Vasario 15  dieną visa darželio bendruomenė pasipuošę tautine atributika, nešini vėlevėlėmis, rinkosi darželio kieme, kur visi kartu giedojo tautišką giesmę.

Tikimės, kad visos organizuotos veiklos, ši šventė palietė vaikų širdeles, skatino domėtis ir didžiuotis sava šalimi.