Meniu Uždaryti

Būsimų pirmokų tėvelių dėmesiui

Mokinių priėmimo tvarka į bendrojo ugdymo mokyklų 1-ąsias klases

 2023 metų sausio 5 d. prasideda mokinių priėmimas į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1-ąsias klases 2023-2024 mokslo metams.

Į Alfonso Lipniūno progimnaziją, Vytauto Žemkalnio gimnaziją, specialiąsias mokyklas bei Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnaziją, Raimundo Sargūno sporto ir Vytauto Mikalausko menų gimnazijas mokiniai priimami tiesiogiai teikiant prašymus pačioms mokykloms.

Švietimo skyrius centralizuotai dokumentus priima į „Ąžuolo“, Beržų, Rožyno, „Saulėtekio“, „Šaltinio“, „Vilties“, „Vyturio“, „Žemynos“ progimnazijas, Panevėžio pradinę ir Mykolo Karkos pagrindinę mokyklas.

ŠVIETIMO SKYRIUI TURI BŪTI PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI:

  1. Prašymas į 1 –ąją klasę: 1A forma – centralizuotai priimamiems į 1-ąją klasę mokiniams, gyvenantiems ( deklaruota gyvenamoji vieta) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje; 1B forma – mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje.
    1A priedas -1 kl.
    1B priedas -1 kl.
  2. Vaiko asmens dokumentas (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės kopija).
  3. Pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (Pedagoginės-psichologinės tarnybos

pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo kopija; pažymos iš mokyklos, kurioje jau mokosi broliai ar seserys kopija; pažyma dėl vieno iš tėvų, atliekančių profesinę tikrąją karo tarnybą, rotuotų (perkeltų) į savivaldybės teritoriją).

Teikiamiems prašymams (1A forma) teritorinio aptarnavimo prioritetas (pagal vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą) taikomas iki kovo 1 dienos. Vėliau prašymai registruojami bendra tvarka pagal prašymo pateikimo datą ir laiką į mokyklose esančias laisvas vietas. Išsami informacija apie priėmimo tvarką bei mokyklų aptarnavimo teritorijų paskirstymą skelbiama svetainėje www.panevezys.lt ( skiltis „Priėmimas į mokyklas ir darželius“).

DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA:

  1. Užpildytų prašymų bei kitų dokumentų kopijos siunčiamos elektroniniu paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt nuo 2023 m. sausio 5 d. 8.00 val. (anksčiau išsiųsti prašymai programoje neįregistruojami).
  2. Elektroniniu būdu siunčiamas prašymas gali būti patvirtintas elektroniniu parašu arba siunčiama parašu patvirtinta atitinkamos formos užpildyta prašymo kopija ( nuskenuota ar nufotografuota). Esant būtinybei dokumentai gali būti pateikti ir prašymas užpildytas atvykus į Švietimo skyrių (Laisvės a. 23, 102 kab., tel. pasiteirauti 8 45 501386).

Asmenys, išsiuntę prašymus el. paštu, apie jų gavimą ir įregistravimą informuojami automatiniu atsakymu. Papildoma informacija dėl priėmimo į mokyklas nesiunčiama, išskyrus atvejus, kuomet vaikas nepatenka į pirmąją nurodytą mokyklą ir tenka rinktis kitą ugdymo įstaigą.

Švietimo skyrius galutinius 1-ųjų klasių mokinių sąrašus ir dokumentus mokykloms perduoda nuo birželio 1 dienos. Mokinius į klases skirsto ir priimtų mokinių sąrašus skelbia pačios mokymo įstaigos pagal direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką.

 

Švietimo skyriaus informacija