Meniu Uždaryti

Mes Lietuvos vaikai

Vasario 16-oji – tai šventė, simbolizuojanti tautos stiprybę, meilę savo Tėvynei.

Meilę Tėvynei ugdome nuo mažens – šeimoje, darželyje, vėliau mokykloje.

Savaitė prieš Vasario 16-ąją lopšelyje-darželyje „Rugelis“ buvo paskelbta tautiškumo išraiškos savaite. Pedagogai su vaikais kalbėjo apie Lietuvą, kuri yra visų mūsų namai. Įvairios veiklos metu vaikai susipažino su tautine simbolika: himnu, vėliava, herbu. Darė įvairius darbelius: audė kilimėlius, pynė pynutes, gamino vėliavėles, piešė piešinius. Jų buvo nupiešta net 101, kurie simbolizavo artėjantį 101-ąjį Lietuvos gimtadienį. Meninio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, padedant priešmokyklinės ir jungtinės grupės tėveliams, ruošė meninę kompoziciją šventiniam rytmečiui.

Tautiškumo išraiškos savaitę baigėme šventiniu rytmečiu „Mes Lietuvos vaikai“. Į salę rinkomosi nuotaikingai nusiteikę, tautiniais rūbais, tautine atributika pasipuošusi lopšelio-darželio „Rugelis“ bendruomenė.

Savo gimtinę Lietuvą su 101-uoju gimtadieniu sveikino dainelėmis, šokiais, eilėraštukais. Priešmokyklinių 7-os ir 9-os grupių ugdytiniai suvaidino legendą ,,Gedimino sapnas“, smagiai sušoko lietuvių liaudies šokius „Suktinis“ ir „Audėjėlė“. O juodos ruginės duonos, kaip padėkos ženklą už gražią šventę, vaikams padovanojo direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Radavičienė. Juk duona – tai Lietuvos vienybės, darbštumo simbolis.

Šventę vainikavo visos darželio bendruomenės sudainuota bendra daina ,,Gražiausios spalvos“.

Priešmokyklinių grupių pedagogės Daiva Želnienė ir Irena Bikulčienė