Meniu Uždaryti

Veikla nuo gruodžio 16 d.

Mieli tėveliai,

Pagal šiuo metu galiojančius Vyriausybės ir Savivaldybės sprendimus lopšelio-darželio „Rugelis“ veikla bus organizuojama:

1. Į darželį REKOMENDUOJAMA vesti tuos vaikus, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu.

2. Grupių veikla:
2, 3, 4, 6 grupės veikia įprastai;
1, 7 grupės veiks nuo 12.18 d.;
8 grupės veiks nuo 12.18 d. (saviizoliacija gali būti pratęsta iki 12.23);
5 grupė veiks nuo 12.22 d.

3. Už gruodžio mėnesį mokestis apskaičiuotas už visą mėnesį. Sekantį mėnesį bus padaryti perskaičiavimai išminusuojant įstaigos reikmių mokestį už laikotarpį, kurio metu buvo sustabdyta grupių veikla.

4. Meninio ugdymo, logopedo, spec. pedagogo veiklos vykdomos tik nuotoliniu būdu.

5. Vaikams, kurių tėvai grupių mokytojas informavo, kad iki 2021 sausio 3 d. darželio nelankys, bus vykdomas nuotolinis ugdymas.

6. Atsižvelgiant į situaciją Kalėdinės šventės grupėse nevyks.

Atkreipiame dėmesį, kad situacija kinta labai greitai, todėl sprendimai gali būti kitokie.