Meniu Uždaryti

Šviečiamoji gyvulininkystės programa

Šviečiamosios gyvulininkystės programos užbaigimas

Gegužės 31 dieną lopšelyje-darželyje suorganizuota gyvulėlių parodėlė, kurią pristatė, bei įdomiai ir vaikams suprantamai apie atvežtus gyvulėlius papasakojo, programos rengėjai. Grupių vaikai kartu su auklėtojais apžiūrėjo parodėlę. Jie džiaugėsi galėdami ne tik iš ekrano, bet ir gyvai matyti, paglostyti ir pamaitinti įvairius triušius, vištas, žąsis.

Birželio 1 dieną lopšelio-darželio vaikai dalyvavo Vaikystės šventėje bei Šviečiamosios gyvulininkystės užbaigimo renginyje. Darželio ir priešmokyklinių grupių vaikai įstaigos teritorijoje su kreidelėmis piešė įvairius gyvulėlius, bitutes. Dalinosi įspūdžiais apie parodoje matytus triušius, vištas, žąsis. Vėliau vaikai apžiūrėjo vieni kitų piešinius ir susirinko į aikštelę. Čia po Vaikystės šventės programos visi vaikai buvo apdovanoti programos rengėjų dovanomis. Šviečiamosios gyvulininkystės programa ne tik suteikė vaikams žinių apie gyvulius, jų auginimo sąlygas ir naudą žmogui, bet ir daug džiugių ir malonių akimirkų dalyvaujant programos renginiuose.

Atsakingas asmuo už programos įgyvendinimą

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Irena Bikulčienė

Lopšeliui-darželiui vykdant Šviečiamosios gyvulininkystės programą balandžio pabaigoje organizuotas spektaklių rytmetys. Jo metu į salę susirinkę visų grupių vaikai stebėjo dvi pasakas. 7, 8, 9 grupių vaikai ir pedagogai suvaidino lietuvių liaudies pasaką „Vilkas ir septyni ožiukai“. 3 ir 6 grupių vaikai ir auklėtojai parengė lietuvių liaudies pasaką „Jaučio trobelė“. Abu spektakliai sulaukė žiūrovų aplodismentų. Spektakliuose vaidinę vaikai buvo apdovanoti rėmėjų prizais-puodeliais su programos logotipais.

Parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Irena Bikulčienė

Lopšelis-darželis “Rugelis” nuo 2016 m. balandžio mėnesio dalyvauja Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos ir Programos “Leader” ir žemdirbių mokymo metodikos centro remiamoje Šviečiamosios gyvulininkystės programoje.

Darželio ir priešmokyklinės grupės vaikai žiūrėjo pirmąją mokomojo filmuko dalį ir susipažino su tradicinėmis gyvulininkystės šakomis (pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste,arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, jų produktais).

Po filmuko vaikai įtvirtino savo žinias atlikdami įvairias užduotis. Buvo apdovanoti spalvinimo ir užduočių knygelėmis, piešimo sąsiuviniais, kreidelėmis, dėlionėmis. Grįžę į grupes tęsė darbą ir ruošėsi naujoms veikloms.

Šviečiamoji gyvulininkystės programa